Coaching

Via gesprekken en systemisch werken gaan we samen op zoek naar de essentie van de coachvraag en zoeken we een weg om jouw potentieel aan te boren of inzicht te verkrijgen. 

Mensen die zoeken naar de juiste balans, grip willen krijgen op kwaliteiten, vaardigheden en belastbaarheid, oude patronen willen doorbreken, nieuwe uitdagingen willen aangaan, of bepaalde situaties willen onderzoeken, begeleid ik graag verder. 

Ik begeleid in een veilige setting met jouw coachvraag als uitgangspunt. We monitoren samen of we goed op weg zijn. 

Voor meer informatie: info@studio-mind-your-body.nl / 0640064628